ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กระบะ

ความคุ้มครอง

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 500,000
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000
สูญหาย / ไฟไหม้ 500,000
น้ำท่วม 500,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (3 ที่นั่ง) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (3 ที่นั่ง) 50,000