02-881-1888
เจ็บ หัก ยิ้มได้
เงิน
จ่าย 100
คุ้มครอง 100,000
เงิน
คุ้มครอง
24 ชม. ทั่วโลก
เงิน
ซื้อง่ายออนไลน์
คุ้มครองทันที
ประกันอุบัติเหตุขายดี
ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง
5,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง
10,000 บาท
สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง
10,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง
20,000 บาท
สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง
20,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง
40,000 บาท
สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ
200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง
30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง
60,000 บาท
สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ
300,000 บาท
ตารางเทียบ
แผนประกันอุบัติเหตุ
วันเกิด
อาชีพของคุณ
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล
กระดูกแตกหัก
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ

วิริยะ
ประกันภัย
{{Number(item.price).toLocaleString()}}บาท
(อาชีพขั้น{{filter.occupation}})
5,000 10,000 50,000
{{Number(item.price).toLocaleString()}}บาท
(อาชีพขั้น{{filter.occupation}})
10,000 20,000 100,000
{{Number(item.price).toLocaleString()}}บาท
(อาชีพขั้น{{filter.occupation}})
20,000 40,000 200,000
{{Number(item.price).toLocaleString()}}บาท
(อาชีพขั้น{{filter.occupation}})
30,000 60,000 300,000
เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับอายุ 15-60 ปี
  • สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักรวมกับค่ารักษาพยาบาลแล้ว
ประกันอุบัติเหตุ  >  กรอกข้อมูลคำถามประกันอุบัติเหตุ

กรอกข้อมูลคำถามประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด *
ลายเซ็น :
โปรดเซ็นชื่อที่ช่องว่างด้านล่าง [ ลบลายเซ็น ]