02-881-1888
ออนไลน์ ช๊อบ ประกันไซเบอร์
Responsive image
จ่ายเงิน - ไม่ได้ของ
เคลมได้
เงิน
ถูกโจรกรรมเงินและข้อมูล
เคลมได้
เงิน
คุ้มครองสูงสุดหลักแสน
จ่ายหลักร้อย
แผนประกันไซเบอร์ขายดี
ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต
20,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
5,000 บาท
คุ้มครองการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
- บาท
ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต
50,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
15,000 บาท
คุ้มครองการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
- บาท
ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต
100,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
30,000 บาท
คุ้มครองการขายสินค้าอินเทอร์เน็ต
30,000 บาท

ตารางเทียบ
แผนประกันไซเบอร์

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี บัญชีออนไลน์ ซื้อของออนไลน์ ขายของออนไลน์ เรียกค่าไถ่ กลั่นแกล้ง
กรุงเทพ
*รับทุกอาชีพ
200 บาท
ซื้อเลย
20,000 5,000 - 5,000 5,000
500 บาท
ซื้อเลย
50,000 15,000 - 5,000 5,000
1,150 บาท
ซื้อเลย
100,000 30,000 30,000 5,000 5,000
เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับอายุ 15-100 ปี
  • สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์