Agent ID: -

02-881-1888
แผนประกันภัยบ้านขายดี

ตารางเทียบแผนประกันบ้าน

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า โจรกรรม จราจล
วิริยะประกันภัย
1,400 บาท
ซื้อเลย
1,000,000 50,000
(คุ้มครองทันที)
50,000 20,000 20,000 100,000
1,900 บาท
ซื้อเลย
1,500,000 50,000
(คุ้มครองทันที)
50,000 20,000 20,000 100,000
2,500 บาท
ซื้อเลย
2,000,000 100,000
(คุ้มครองทันที)
100,000 20,000 20,000 100,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า โจรกรรม จราจล
ทิพยประกันภัย แผน 3
1,289 บาท
ซื้อเลย
1,000,000 100,000
(มีระยะเวลารอคอย 7 วัน)
มีค่าเสียหายส่วนแรก 10%
20,000 50,000 - 300,000
1,934 บาท
ซื้อเลย
1,500,000 150,000
(มีระยะเวลารอคอย 7 วัน)
มีค่าเสียหายส่วนแรก 10%
20,000 75,000 - 450,000
2,578 บาท
ซื้อเลย
2,000,000 200,000
(มีระยะเวลารอคอย 7 วัน)
มีค่าเสียหายส่วนแรก 10%
20,000 100,000 - 600,000
เงื่อนไขการรับประกัน
  • บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับประกันภัยเขตอันตรายตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและสำหรับบางพื้นที่
  • บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท
  • บริษัทฯ ชดใช้ความรับผิดของทุกกรณีตามวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินทุนประกันภัยรวมจำนวนเงินที่เพิ่มตามภาวะเงินเฟ้อและความคุ้มครองข้อ 7
  • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ความคุ้มครองครอบคลุม

รับมือกับทุกภัยที่เกิดกับบ้าน
ด้วยประกันที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

Responsive image
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
เคลมได้
เงิน
น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว
เคลมได้
เงิน
ภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
จ่ายหลักร้อย

คำถามที่พบบ่อย

ประกันน้ำท่วมบ้าน ไม่มีขายแยก แต่ว่าจะ อยู่ในความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอัคคีภัยบ้าน
สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กําแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ำ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย
ให้คิดเป็นราคาประเมินกรณีสร้างใหม่หรือของใหม่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ราคาประมาณ 8,000-12,000 บาท/ตร.ม. ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 20-30% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 30-50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง “ราคาประเมินดังกล่าวผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน
วิธีการคำนวนราคา ทุนประกัน เช่นบ้านที่ต้องการทำประกัน เป็นบ้านปูน เราก็จะใช้ ขนาด กว้าง x ยาว x 12000 และคูณด้วยจำนวนชั้น และเมื่อได้ราคาแล้วอันนี้คืนทุนประกันบ้าน สามารถเอาไปเที่ยบกับ ตารางราคาได้เลย นอกจากนี้แล้วยังสามารถ คำนวนส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้ อีก 50 เปอร์เซ็นตของทุนประกันอัคคีภัยเช่น บ้านราคาทุนที่คำนวนมาอยู่ที่ 4 ล้าน เราสามารถเพิ่มส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้อีก 50 เปอร์เซ็นต์ คือ อีก 2 ล้าน ดังนั้น ทุนรวมจะอยู่ที่ 6 ล้านบาท