ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess และ Deductible)

Excess คือค่าเสียหายส่วนแรกที่ถูกกำหนดไว้ให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามเงื่อนไขทำความเข้าใจง่ายๆก็คือ ค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำไม่ว่าจะหาคู่กรณีไม่ได้ก็ตามหรือเป็นการเกิดกับรถของผู้เอาประกันภัยที่เราไม่ได้เป็นคนขับเองโดยไม่สามารถระบุความเสียหายที่ละเอียดพอ ทำให้บริษัทประกันไม่สามารถหาคู่กรณีที่ต้องรับผิดชอบได้ โดยเราจะเสียเงินตรงนี้เรียกว่า "Excess" เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (หรือตามที่บริษัทประกันกำหนด)

Deductible คือบริษัทประกันภัยกำหนดขึ้นเฉพาะรายเรียกว่า "ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ" โดยบริษัทจะลดค่าเบี้ยประกันภัยลงตามที่เราสมัครใจจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนั่นเอง เท่ากับค่าว่า "Deductible" ที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายนั้นคือส่วนลดของค่าเบี้ยประกันภัยนั่นเอง