ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายหรือไม่ ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.