ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 VOLVO S60 1600 CC ปี 2015 โดย เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ VOLVO S60 1600 CC ปี 2015
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 780,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 780,000 บาท
น้ำท่วม 780,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. การเลือกใช้อัตราเบี้ยแบบ กทม.และปริมณฑล หรือต่างจังหวัดให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนั้น
 2. ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุครสาคร)
 3. ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก กทม. และปริมณฑล)
 4. รับเฉพาะรายการรถยนต์ที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
 5. รหัส 110 รถยนต์นัง (การใช้ส่วนบุคคล ) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 6. รหัส 320 รถยนต์บรรทุก (การใช้ส่วนบุคคล/การใช้เพื่อการพาณิชย์)
 7. ห้ามใช้อัอคราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคา กระเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
 8. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี, ซ่อมศูนย์ รับรถอายุ 1-5 ปี
 9. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ.
 10. รหัส 110 จำนวน 645.21 บาท
 11. รหัส 320 จำนวน 967.28 บาท
 12. กำหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถที่รับประกันที่ 80% ของราคาตลาด
 13. กรณีทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ปรับทุนช่วงละ 10,000 บาท ใช้หลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 5,000 ให้ปัดลง หากมากกวา 5,000 ให้ปัดขึ้น
 14. กรณีทุน 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ปรับช่วงทุนช่วงละ 50,000 บาท ใชหลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 25,000 บาท ให้ปัดลง หากมากกว่า25,000 บาทให้ปัดขึ้น
 15. กรณีทุนเกิน 2,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท ปรับช่วงทุนละ 100,000 บาทใชหลักการปัดเศษ หากน้อยกว่า 50,000บาทให้ปัดลง หากมากกว่า50,000 บาทให้ปัดขึ้น
 16. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
 17. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
 18. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านั้น รวมถึงงานต่ออายุในปีถัดไปสำหรับแคมเปญนี้เท่านั้น
ราคา 25,000 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -1,100 บาท
ยอดชำระ 24,545.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6, 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Copyright © 2018 prakun.com All Rights Reserved