ประกันภัยรถยนต์2+ TOYOTA YARIS 1500 CC ปี 2016 โดย ชับบ์สามัคคีประกันภัย

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ชั้น2+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ TOYOTA YARIS 1500 CC ปี 2016
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 200,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 200,000 บาท
น้ำท่วม 50,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเชีย และยุโรป)
 2. 1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110,120 เท่านั้น)
 3. 1.2 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)
 4. 2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัยต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
 5. 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนรต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายกายที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
 6. 4. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
 7. 5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่สและงานต่ออายุ)
 8. 6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถตัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขที่ทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 9. 7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติกเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด
 10. พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง (ภายในประเทศ)
 11. ฟรีบริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
 12. ฟรีบริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ) ในกรณีที่ :
 13. - มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี
 14. - เปลี่ยนยางอะไล่รถยนต์ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี
 15. ฟรีบริการเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้จำนวน 10 ลิตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี
 16. ฟรีบริการช่างกุญแจฉุกเฉิน : ให้การช่วยเหลือโดยช่างบริการกุญแจเพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี
 17. หากมีความจำเป็นต้องยกรถไปยังศูนย์บริการเพื่อจัดทำกุญแจใหม่ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 18. ฟรีบริการช่วยเหลือรถยก-ลากฉุกเฉิน ไปยังศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในระยะทาง 50 กิโลเมตรต่อครั้งใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี
 19. สำหรับระยะทางที่เกิน 50 กิโลเมตร คิดค่าบริการส่วนที่เกินกิดลเมตรละ 30 บาท โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 20. การเดินทางต่อเนื่อง* :สำหรับรถยนต์ที่ทำการยก-ลากไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่รถยนต์ไปถึงศูนย์บริการ
 21. ให้บริการรถเช่าหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถซ่อมตริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 3 วันต่อเหตุการณ์ ในระหว่างที่รถยนต์ทำการซ่อมอยู่ในศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 22. *สำหรับอายุรถไม่เกิน 7 ปี
ราคา 7,650 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -350 บาท
ยอดชำระ 7,945.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6, 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Copyright © 2018 prakun.com All Rights Reserved