ประกันภัยรถยนต์3+ SUZUKI SX4 1600 CC ปี 2012 โดย ชับบ์สามัคคีประกันภัย

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ชั้น3+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ SUZUKI SX4 1600 CC ปี 2012
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. ประเภทรถยนต์นั่งจดที่รับประกันภัย (รถเอเชีย เท่านั้น กลุ่ม 3-5 )
  2. รถยนต์นั่งจดทะเบียนนั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 120 เท่านั้น)
  3. รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น) ไม่รวมกระบะติดคอก หรือตู้ แหนบ เพลา
  4. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
  5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000บาท/ครั้งเฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
  6. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25ปี
  7. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่ และในปีต่ออายุ)
  8. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆรถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนเป็นตัวเลขรวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test Drive ทุกกรณี
  9. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ การเคลือบแก้ว เคฟล่า และสติกเกอร์ทุกชนิด รวมไปถึงการเพ้นต์ลาย
  10. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคา 4,800 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -357 บาท
ยอดชำระ 5,087.77 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply