ประกันภัยรถยนต์3+ SUZUKI SWIFT 1200 CC ปี 2017 โดย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ชั้น3+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ SUZUKI SWIFT 1200 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 200,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 0 บาท
น้ำท่วม 200,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน
 2. รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. ไม่ รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport , รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นนำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคาหรือมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 4. รถยนต์ยี่ห้อ Benz-รับประกันได้เฉพาะแผน Safe 3,4,5,6, เท่านั้น
 5. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตราฐานของโรงงาน
 6. มูลค่าของรถยนต์ขณะที่เอาประกัภนัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 7. ซ่อมอู่ประกัน
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุรถ)
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 10. ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 11. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์
ราคา 7,300 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -300 บาท
ยอดชำระ 7,645.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply