ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 NISSAN ALMERA 1200 CC ปี 2018 โดย ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ NISSAN ALMERA 1200 CC ปี 2018
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 210,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 210,000 บาท
น้ำท่วม 210,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถ และถ่ายรูปเลขไมล์ ก่อนการรับประกันภัยทุกคัน
  2. กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10%
  3. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร (ไม่รวม พ.ร.บ. จำนวน 645.21 บาท)
  4. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่หรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์มาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
  5. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
  6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาสม
  7. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ TIPอัพทรูไมล์ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกในทุกกรณี
ราคา 5,900 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 6,545.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply