ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MITSUBISHI TRITON 2500 CC ปี 2015 โดย เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON 2500 CC ปี 2015
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท
น้ำท่วม 100,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (3 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (3 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. เงื่อนไขการรับประกัน

    สำหรับรหัสรถ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รับรถกลุ่ม 3 4 และ 5
  2. สำหรับรหัสรถ 320 ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน
  3. ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส
  4. ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
  5. รับรถอายุ 2-15 ปี
  6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000บาท
  7. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
  8. ระยะเวลาแคมเปญนี้ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
ราคา 7,501 บาท
พรบ.
+967.28 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -559 บาท
ยอดชำระ 7,909.42 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply