ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 HONDA CIVIC 1800 CC ปี 2012 โดย สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ HONDA CIVIC 1800 CC ปี 2012
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 350,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 350,000 บาท
น้ำท่วม 350,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
 1. รับทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ต่อเติม
 2. รับประกันรถเก๋งส่วนบุคคล,รถกระบะ 4 ประตุ, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า) (ยกเว้น รถกระบะตอนเดียว, รถกระบะที่ต่อเติมตู้,ตู้เย็น,รถขายกับข้าว ไม่เข้าเงื่อนไขนี้)
 3. ซ่อมอู่ในเครือ
 4. รับประกันอายุรถ 1-12 ปี
 5. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลดPromotion (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่น)
 6. ไม่สามารถระบุชื่อได้
 7. ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ รวมถึงการขอซื้อค่าเสียหายส่วนแรกค่าเสียหายส่วนแรก
 8. ตรวจสภาพรถทุกคัน (กรณีขาดต่ออายุประกัน)
 9. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์มาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 10. อัตราเบี้ยดังกล่าว ยังไม่รวม พรบ.
 11. ค่าเบี้ยประกันที่นำเสนอนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว
 12. ทุนประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนดเท่านั้น
 13. จ่ายเงิน ณ วันแจ้งงาน (โอนเงินเข้าสินมั่นคงเท่านั้น)
 14. อัตราเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุรถ

  ออกกรมธรรม์ในรูปแบบ E-Policy ให้กับลูกค้า หลังจากตัวแทนชำระเบี้ยแล้วเท่านั้น (ระบบกำหนดให้ไม่สามารถพิมพ์ตารางกรมธรรม์เป็นกระดาษ) โดยขั้นตอนในการบันทึกงานจะต้องดำเนินการดังน

 15. 3.1 บันทึกเบอร์โทรของผู้เอาประกันเพื่อใช้ในการจัดส่ง E-Policy ผ่านมือถือของผู้เอาประกัน

 16. 3.2 บันทึกวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกัน (ตรงกับเบอร์มือถือข้อ 3.1) เพื่อใช้วันเดือนปี เป็นรหัสในการเปิดกรมธรรม์ที่ส่งเป็น E-Policy
 17. 4. การชำระเบี้ยกรณีขายกรมธรรม์ระยะสั้น ดังนี้ 4.1 ชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเช็ค)
 18. 4.2 ชำระด้วยบัตรเครดิต
ราคา 11,293 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -0 บาท
ยอดชำระ 11,938.01 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply