ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 HONDA CITY 1500 CC ปี 2019 โดย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ HONDA CITY 1500 CC ปี 2019
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 470,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 470,000 บาท
น้ำท่วม 470,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. บริษัทฯพิจารณาจำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกัยภัย)ที่80%ของราคารถยนต์ปัจจุบัน
  2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์ตกแต่งใดๆ
  3. หากมีอุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม โปรดแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่รับประกัน
  4. หากมีตารางกรมธรรม์เดิมต่อเนื่อง อนุโลมไม่ตรวจสภาพรถ
  5. ไม่รับประกันรถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเครื่องยนต์
ราคา 20,700 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -900 บาท
ยอดชำระ 20,445.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply