ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 HONDA CITY 1500 CC ปี 2019 โดย อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย ชั้น1 "ซ่อมห้าง"

สำหรับรถ HONDA CITY 1500 CC ปี 2019
ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 470,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 470,000 บาท
น้ำท่วม 470,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ราคา 21,900 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -1,000 บาท
ยอดชำระ 21,545.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply