ประกันภัยรถยนต์2+ HONDA CITY 1500 CC ปี 2016 โดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น2+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ HONDA CITY 1500 CC ปี 2016
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 200,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 200,000 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. เงือนไขการรับประกันภัย

    ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า
  2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง),รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ)
  3. ยกเว้นรถตู้ รถรับจ้าง รถดัดแปลง รถแต่ง รถสาธารณะ รถเช่าและรถติดไซเรนทุกประเภท
  4. ในกรณีที่ประเภทรถและลักษณะการใช้รถไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิในการพิจารณาค่าสินไหม
  5. หมายเหตุ
  6. ประเภท 2+ (ทุน 100,000) รถเก๋ง และรถกระบะอายุไม่เกิน 20 ปี (ไม่ตรวจสอบรถ)
  7. ประเภท 2+ (ทุน 200,000) รับรถเก๋งไม่เกิน 10ปี รถกระบะไม่เกิน 7ปี (แนบสำเนารายการจดทะเบียนรถ อนุโลมไม่ตรวจสภาพรถ)
  8. ประเภท 2+ (ทุน 300,000) รับรถเก๋งไม่เกิน 7ปี รถกระบะไม่เกิน 5ปี(ในกรณีแนบหน้าตารางกธ.เดิม ป.1 หรือ 2+ คุ้มครองต่อเนื่องอนุโลมไม่ตรวจสภาพรถ ในกรณีไม่มีหน้าตารางกธ.เดิมตรวจสภาพรถ)
ราคา 7,500 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -300 บาท
ยอดชำระ 7,845.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
แพ็จเกจนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply