Agent ID: 2435
รวมสายด่วนโควิด-19
ซื้อประกันโควิด-19
กรุงเทพฯและปริมณฑล
กรมการแพทย์
เบอร์สายด่วน
1668 (กด 1)

เวลา
08.00-22.00 น.

กรุงเทพฯและปริมณฑล
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เบอร์สายด่วน
1669 (กด 2)

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (เอราวัณ)
เบอร์สายด่วน
1646

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
เบอร์สายด่วน
02-203-2393
02-203-2396

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
เบอร์สายด่วน
02-872-1669

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เบอร์สายด่วน
1330 (กด 0)

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
กรมควมคุมโรค
เบอร์สายด่วน
1422

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
ประกันสังคม
เบอร์สายด่วน
1506

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
#เราต้องรอด
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
โครงการ “เป็นโควิดต้องมีที่รักษา”
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
เพจหมอแล็บแพนด้า
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
#องค์กรทำดี
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
เพจ Drama-Addict
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
ไทยรัฐนิวส์โชว์หาเตียง
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสช่วยโควิด-19
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
ช่วยกล้าหาเตียง
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
โควิดติดล้อถึงเตียง
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
เพจสรยุทธ กรรมกรข่าว
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
อาสาไทยสร้างไทย
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
เพจ อีจัน
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
เบอร์สายด่วน
02-581-5658
065-950-5772

เวลา
24 ชั่วโมง

นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช
เบอร์สายด่วน
081-370-4119
066-113-9965

เวลา
24 ชั่วโมง

กระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เบอร์สายด่วน
075-611012-3

เวลา
24 ชั่วโมง

กาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์สายด่วน
034-512-961

เวลา
24 ชั่วโมง

กาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์สายด่วน
043-811-561

เวลา
24 ชั่วโมง

กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์สายด่วน
055-705-186
055-705-188

เวลา
24 ชั่วโมง

ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เบอร์สายด่วน
043-226-042
099-169-2554

เวลา
24 ชั่วโมง

จันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เบอร์สายด่วน
039-332-336

เวลา
24 ชั่วโมง

ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์สายด่วน
0-3851-1189
0-3881-4337
0-3881-4963
0-3851-1640

เวลา
24 ชั่วโมง

ชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์สายด่วน
038-932-450
038-276-631
038-276-636

เวลา
24 ชั่วโมง

ชัยนาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
เบอร์สายด่วน
056-411-055
081-972-0019

เวลา
24 ชั่วโมง

ชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์สายด่วน
098-135-2907
098-135-2870
098-854-5815

เวลา
24 ชั่วโมง

ชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เบอร์สายด่วน
077-511-040

เวลา
24 ชั่วโมง

เชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เบอร์สายด่วน
053-910-300

เวลา
24 ชั่วโมง

เชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์สายด่วน
053-211-048
053-211-049
053-211-050

เวลา
24 ชั่วโมง

ตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เบอร์สายด่วน
075-205-615
ถึง 22

เวลา
24 ชั่วโมง

ตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เบอร์สายด่วน
039-512-139
086-340-8910
039-511-011

เวลา
24 ชั่วโมง

ตาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เบอร์สายด่วน
055-518-111
061-024-0676
061-024-0677

เวลา
24 ชั่วโมง

นครนายก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เบอร์สายด่วน
037-386-393
037-386-391

เวลา
24 ชั่วโมง

นครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เบอร์สายด่วน
034-213-279

เวลา
24 ชั่วโมง

นครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
เบอร์สายด่วน
042-511-410
082-849-8155
061-192-9999

เวลา
24 ชั่วโมง

นครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เบอร์สายด่วน
065-119-0188
044-465-010-4 ต่อ 440

เวลา
24 ชั่วโมง

นครศรีธรรมราช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์สายด่วน
089-646-0680
091-462-9914
062-245-2368
075-346-942

เวลา
24 ชั่วโมง

นครสวรรค์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เบอร์สายด่วน
056-232-001

เวลา
24 ชั่วโมง

นนทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เบอร์สายด่วน
061-172-2534
061-394-5402
061-174-2260
061-394-5403

เวลา
24 ชั่วโมง

ชายแดนภาคใต้
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
เบอร์สายด่วน
074-441-373

เวลา
24 ชั่วโมง

น่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เบอร์สายด่วน
054-600-070
054-600-075

เวลา
24 ชั่วโมง

บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์สายด่วน
042-492-045
042-492-046

เวลา
24 ชั่วโมง

บุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์สายด่วน
044-611-562

เวลา
24 ชั่วโมง

ปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เบอร์สายด่วน
02-581-6454

เวลา
24 ชั่วโมง

ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์สายด่วน
081-269-5921
081-736-0110
032-602-002

เวลา
24 ชั่วโมง

ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
เบอร์สายด่วน
037-211-626

เวลา
24 ชั่วโมง

พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์สายด่วน
035-241-520

เวลา
24 ชั่วโมง

พะเยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เบอร์สายด่วน
054-409-123

เวลา
24 ชั่วโมง

พังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เบอร์สายด่วน
098-131-3422
088-762-2494
076-481-726 ต่อ 230

เวลา
24 ชั่วโมง

พัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
เบอร์สายด่วน
074-613-127

เวลา
24 ชั่วโมง

พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เบอร์สายด่วน
056-990354 ถึง 7

เวลา
24 ชั่วโมง

พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์สายด่วน
055-252-052
088-275-2217
055-241-555 ต่อ 9

เวลา
24 ชั่วโมง

เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เบอร์สายด่วน
032-425-100

เวลา
24 ชั่วโมง

เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เบอร์สายด่วน
091-025-3596
056-711-010

เวลา
24 ชั่วโมง

แพร่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เบอร์สายด่วน
054-511-145

เวลา
24 ชั่วโมง

ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เบอร์สายด่วน
076-212-297
076-222-913

เวลา
24 ชั่วโมง

มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เบอร์สายด่วน
095-180-7712
043-777-971

เวลา
24 ชั่วโมง

มุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เบอร์สายด่วน
042-614-270
081-205-5908
042-611-450

เวลา
24 ชั่วโมง

แม่ฮ่องสอน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์สายด่วน
062-295-3064
053-611-429

เวลา
24 ชั่วโมง

ยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เบอร์สายด่วน
045-712-233
045-712-234

เวลา
24 ชั่วโมง

ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เบอร์สายด่วน
073-212-008

เวลา
24 ชั่วโมง

ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์สายด่วน
086-456-2792
043-518-200 ต่อ 7174

เวลา
24 ชั่วโมง

ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
เบอร์สายด่วน
062-158-9469

เวลา
24 ชั่วโมง

ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เบอร์สายด่วน
061-439-8988
086-842-9444
098-995-5743

เวลา
24 ชั่วโมง

ราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เบอร์สายด่วน
063-842-3649
032-328-666

เวลา
24 ชั่วโมง

ลพบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เบอร์สายด่วน
036-689-689
036-689-685
036-689-686

เวลา
24 ชั่วโมง

ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เบอร์สายด่วน
090-331-1493

เวลา
24 ชั่วโมง

ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
เบอร์สายด่วน
062-019-7187
053-093-725

เวลา
24 ชั่วโมง

เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
เบอร์สายด่วน
081-708-3113
083-145-5780
062-197-7501
083-941-0306

เวลา
24 ชั่วโมง

ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์สายด่วน
045-617-609

เวลา
24 ชั่วโมง

สกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เบอร์สายด่วน
093-328-5264
042-711-157

เวลา
24 ชั่วโมง

สงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เบอร์สายด่วน
074-326-093
ถึง 6

เวลา
24 ชั่วโมง

สตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์สายด่วน
074-711-071
074-732-341

เวลา
24 ชั่วโมง

สมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์สายด่วน
02-389-5980

เวลา
24 ชั่วโมง

สมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
เบอร์สายด่วน
034-711-571

เวลา
24 ชั่วโมง

สมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์สายด่วน
034-871-276

เวลา
24 ชั่วโมง

สระแก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เบอร์สายด่วน
098-272-8734
081-051-0074

เวลา
24 ชั่วโมง

สระบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เบอร์สายด่วน
096-909-9179
036-211015
036-223118
036-223120

เวลา
24 ชั่วโมง

สิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เบอร์สายด่วน
0-3681-3493
0-3681-3503

เวลา
24 ชั่วโมง

สุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เบอร์สายด่วน
061-869-8161
094-865-4499
094-630-8482
055-613-559

เวลา
24 ชั่วโมง

สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์สายด่วน
035-454-071
035-454-072
035-454-073

เวลา
24 ชั่วโมง

สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์สายด่วน
077-272-784

เวลา
24 ชั่วโมง

สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เบอร์สายด่วน
092-599-5108
044-513-999

เวลา
24 ชั่วโมง

หนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
เบอร์สายด่วน
042-413-354
042-421-438
042-422-923

เวลา
24 ชั่วโมง

หนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์สายด่วน
097-262-0828
042-312-049

เวลา
24 ชั่วโมง

อ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เบอร์สายด่วน
035-611-172
064-587-6427

เวลา
24 ชั่วโมง

อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์สายด่วน
086-651-5424
045-523-250 ต่อ 1

เวลา
24 ชั่วโมง

อุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เบอร์สายด่วน
042-222-356

เวลา
24 ชั่วโมง

อุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์สายด่วน
062-310-2612
062-310-2617
055-411-439 ต่อ 112, 113, 116

เวลา
24 ชั่วโมง

อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เบอร์สายด่วน
056-512-160
056-513-767
056-513-880
056-511-565

เวลา
24 ชั่วโมง

อุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์สายด่วน
045-243-301

เวลา
24 ชั่วโมง

ตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เบอร์สายด่วน
089-645-3776

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ
ทีมรับส่งผู้ป่วย : โดย ฝ่ายกู้ชีพ อปพร.เขตสาทร
เบอร์สายด่วน
092-659-3789

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯและปริมณฑล
ทีมงานราษฎร
เบอร์สายด่วน
063-245-9964

เวลา
24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯและปริมณฑล
Taxi Covid-19
เบอร์สายด่วน
096-771-1687

เวลา
09.00-19.00

ทุกจังหวัด
รถพยาบาลจิตอาสา
เบอร์สายด่วน
02-000-0808

เวลา
24 ชั่วโมง

ทุกจังหวัด
เพจเส้นด้าย-Zendai
เบอร์สายด่วน
081-591-9714
080-660-9998

เวลา
24 ชั่วโมง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เบอร์สายด่วน
1330 ต่อ 14

เวลา
24 ชั่วโมง

ของในกล่อง
- อุปกรณ์และยาต่าง ๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- การแนะนำจากแพทย์ผ่านวิดีโอคอล
- เร่งให้ยาฟาวิพิราเวียร์เลย ไม่ต้องกลัวว่าเชื้อจะลงปอด ถ้าอยู่ครบ 14 วันถือว่าหายแล้ว

กล่องเราดูแลกัน (Covid Care Box)
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ของในกล่อง
- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว
- เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
- สมุนไพรฟ้าทลายโจร
- ยาสามัญประจำบ้าน
- สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
- เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
- ระบบการดูแลและติดตามอาการ ปรึกษาแพทย์ผ่านทางระบบออนไลน์

กล่องรอดตาย โดย Chula Alumni
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ของในกล่อง
- ยาพาราเซตามอล 500 มก. 50 เม็ด
- ยาฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล 90 แคปซูล
- ปรอทวัดไข้ 1 แท่ง
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 1 เครื่อง
- หน้ากากอนามัย 15 ชิ้น
- เจลแอลกอฮอล์ ปริมาณไม่เกิน 100 มก.
- ถ่านไฟฉาย AAA 2 ก้อน

มูลนิธิกระจกเงา
เบอร์สายด่วน
092-252-5454

เวลา
24 ชั่วโมง

ของในกล่อง
- ให้ยืมถังออกซิเจน

แพทย์แผนไทยรับมือภัยพิบัติ
เบอร์สายด่วน
-

เวลา
24 ชั่วโมง

ของในกล่อง
- จัดส่งยาให้ผู้ติดเชื้อและรักษาตัวอยู่บ้าน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เบอร์สายด่วน
1330 กด 14

เวลา
24 ชั่วโมง

ได้รับ
1. ประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง
2. อาหาร 3 มื้อ
3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
4. ยาฟ้าทะลายโจร และยาพื้นฐานอื่นๆ
5. ประสานส่งต่อรักษา หากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

รางวัลแห่งเกียรติยศ
นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2562 และ 2563

ANC InsurTech จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ “ประกัน”
สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และตรงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551 ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) https://www.oic.or.th
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เราดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย-ประกันภัยรถยนต์