ป่วยไข้ใครดูแล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก ทั้งนี้ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ

อยากจะทำประกันสุขภาพแต่โดนบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัย เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร วันนี้ ที่นี่ มีคำตอบให้คุณ

ในการทำประกันทุกครั้งเราจะถูกชักจูงได้ง่าย ด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น เบี้ยถูก แถมเยอะ ผ่อนได้ เพราะข้อเสนอเหล่านี้ทำให้เราโดนหลอกได้ง่ายๆเลยค่ะ

หลังจากการทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจะยังไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายกรณีที่เจ็บป่วยมาก่อนการทำประกัน เพราะเหตุนี้ประกันสุขภาพจึงมีกำหนดระยะเวลารอคอยขึ้น