ป่วยไข้ใครดูแล

โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน  

ไข้หวัดใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza ที่ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่อาจรุนแรง โดยไวรัสตัวนี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้สูงกว่า มีอาการอ่อนเพลียมากกว่าไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก ทั้งนี้ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ

อยากจะทำประกันสุขภาพแต่โดนบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันภัย เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร วันนี้ ที่นี่ มีคำตอบให้คุณ

ในการทำประกันทุกครั้งเราจะถูกชักจูงได้ง่าย ด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น เบี้ยถูก แถมเยอะ ผ่อนได้ เพราะข้อเสนอเหล่านี้ทำให้เราโดนหลอกได้ง่ายๆเลยค่ะ