โทร 02-881-1888

โอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุ หมากัด เดินตกท่อ หรือเจ็บป่วย..

เพียงปีละ 1 ครั้ง

แต่เจอ ค่ารักษา 50,000 บาท  คุณพร้อมจ่ายไหม ?

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• ผู้เอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 65 ปีต่ออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
• ผู้เอาประกันอายุ 16ปี – 20ปีบริบูรณ์ สมัครเดี่ยวได้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอมในการสมัครและทำประกันภัยโดยใช้ Voice File เป็นหลักฐานการสมัครพร้อมตอบคำถามและแถลงข้อมูลต่างๆ แทนบุตร
• ต่ออายุได้จนถึง 70 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองก่อน 71 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกินจากนี้จะไม่ได้รับการต่ออายุกรมธรรม์และกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที
• รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบแคมเปญ (ดาวน์โหลด)

ใบคำขอประกันสุขภาพ

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล

คุณสนใจประกันประเภทใดบ้าง

โทร 099 0909 266

จ่ายตามจริงคืออะไร ?

การหักค่ารักษาพยาบาลของแต่ละครั้ง โดยทั้งหมดจะไม่เกินทุนประกัน
เช่น ทุนประกัน 400,000  บาท ค่ารักษา 70,000 บาท คงเหลือ 330,000 บาท
หมายความว่าคุณสามารถใช้ประกันได้อีก 330,000 บาท

ข้อยกเว้น

  • โรคที่เป็นมาก่อนหรือที่ยังรักษาไม่หายขาด
  • ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจาก  วันที่เริ่มคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่ เริ่มคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor,Cyst or Cancer),ริดสีดวงทวาร (Hermorrhoids),ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias),ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก (Pterygium or Cataract),การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy),นิ่วทุกระบบ (Stones),เส้นเลือดดำขอดที่ขา(Varicose Veins),และเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
  • การรักษาหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
  • การเข้ารับการรักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์
  • การตั้งครรภ์,การคลอดบุตร,การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร),การคุมกำเนิด การทำหมันและการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
  • การรักษาภาวะวัยทอง
  • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  • การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ

ดูเบี้ยประกันแบบตาราง

IPD IPD+OPD
อายุ รายปี ครึ่งปี รายปี ครึ่งปี
16-35 ปี 7,848 3,924 11,922 5,961
36-45 ปี 8,726 4,363 13,472 6,736
46-55 ปี 11,359 5,679 17,496 8,747
56-65 ปี 14,831 7,415 21,896 10,946