ความคุ้มครอง

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 280,000
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000
สูญหาย / ไฟไหม้ 280,000
น้ำท่วม 280,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 200,000
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 200,000

รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม

• สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
• ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• กรณีต้องการผ่อนชำระต้องเป็นการผ่อนชำระเบี้ยเต็มก่อนส่วนลด

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล

คุณสนใจประกันประเภทใดบ้าง

คุยกับเรา

เพิ่มเพื่อน

Write A Comment