ประกันสุขภาพไม่เห็นจำเป็น...จริงหรือ?

"เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"

ค้นหาเบี้ยประกันสุขภาพ ง่ายๆ

-- Coming soon --
ค้นหาเลย
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

หมดปัญหาการเคลม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

มีหลากหลายความคุ้มครอง

OPD และ IPD

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ

ทั้งเล็กและใหญ่

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

หมดห่วงทุกค่ารักษา

ระยะรอคอย (Waiting Period) คืออะไร

การทำประกันสุขภาพจะมี 'ระยะรอคอย' ตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัย
ไม่สามารถเบิกได้เป็นการป้องกันกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายของการรักษาของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัยสุขภาพ

ต้องการซื้อประกันต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนการทำ ประกันสุขภาพ ง่ายๆ เพียงค้นหารูปแบบประกันสุขภาพที่คุณต้องการจาก ประกัน.com
และทำการลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับให้คำแนะนำ

ประกันสุขภาพแบบพ่วงพ่อหรือแม่คืออะไร ?

การซื้อประกันสุขภาพ นั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือแบบรายเดี่ยว และ แบบพ่วง 2 คน ขึ้นอยู่กับเเผนนั้นๆ
ซึ่งการพ่วงแบบ 2 คนจะได้ความคุ้มครองที่เหมือนกันหรือต่ำกว่ากันเล็กน้อย

บทความ ประกันสุขภาพ