ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 MITSUBISHI LANCER 1800 CC ปี 2012 โดย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ชั้น1 "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ MITSUBISHI LANCER 1800 CC ปี 2012
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 310,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 310,000 บาท
น้ำท่วม 310,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้าย อัตราเบี้ยรวมภาษีและอากรแล้ว (ไม่รวม พ.ร.บ.)
  2. ตรวจสภาพก่อนทำประกันภัย รถต้องอยู่ในสภาพดี มีความเสียหายไม่เกิน 4 รายการเท่านั้น
  3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
  4. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ณ วันที่เอาประกันภัย
  5. MSIG Roadside Assistance Service 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  6. คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม (ตามเงื่อนไข 100% sure)
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ หากตรวจสภาพแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
ราคา 19,600 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -900 บาท
ยอดชำระ 19,345.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 3, 4, 6 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply