ประกันภัยรถยนต์2+ HONDA CITY 1500 CC ปี 2017 โดย เจพี ประกันภัย

เจพี ประกันภัย ชั้น2+ "ซ่อมอู่"

สำหรับรถ HONDA CITY 1500 CC ปี 2017
ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ทุนประกัน 250,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เก็บ
คุ้มครองบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
สูญหาย / ไฟไหม้ 250,000 บาท
น้ำท่วม 0 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท
* รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม
  1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
  2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี
  3. รถเก่ง รหัส 110 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 4 คน
  4. รถปิคอัพ รหัส 320 (210) คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 2คน
  5. รถเก๋งส่วนบัคคล รหัส 110 รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ กลุ่ม 3 4 และ 5
  6. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ รถยนต์นำเข้า รถ Super Car รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
  7. เอกสารประกอบการทำประกันภัย สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาบัตรประชาชน แบบรายการแสดงตน หมายเลขติดต่อผู้เอาประกันภัย
  8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา 7,501 บาท
พรบ.
+645.21 บาท
ส่วนลด (ชำระเงินสด) -601 บาท
ยอดชำระ 7,545.21 บาท
* กรอกข้อมูลเพื่อแสดงส่วนลด
** กรอก ชื่อ - นามสกุล
** กรอก เบอร์มือถือ
ประกันเดิมหมดหรือยัง
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตนาน 10 เดือน
ของแถม

Reviews (3) / หรือ รายละเอียดโปรโมชั่น


Amazing!

| Today, 12:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply

Really Nice!

| Today, 10:31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Reply