เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

แผนประกันขายดี

คลิกเลือกประเภทประกัน
เจอจ่ายจบ
50,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (50วัน)
1,000บาท
เจอจ่ายจบ
50,000บาท
โคม่า
100,000บาท
ค่ารักษา
10,000บาท
เจอจ่ายจบ
10,000บาท
โคม่า
300,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
ค่ารักษา
250,000บาท
โคม่า
2,500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (50วัน)
2,500บาท
นอน ICU รับเงินก้อน
30,000บาท
โคม่า
300,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (14วัน)
3,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
-
โคม่า
1,000,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
2,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
25,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
3,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
500บาท

ตารางเทียบแผนประกัน

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
อาคเนย์ประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
(ลูกค้าที่ซื้อแผนอื่น
สามารถซื้อแผน
369/639/1,369
เพิ่มได้อีก 1 ฉบับ)
ขายดี2
slide
รับต่างชาติ+
Work Permit
369บาท
ซื้อเลย
50,000 10,000 - 100,000 10,000 - - - 50,000
รับต่างชาติ+
Work Permit
639บาท
ซื้อเลย
50,000 50,000 - 500,000 50,000 - - - 50,000
รับต่างชาติ+
Work Permit
1,369บาท
ซื้อเลย
50,000 100,000 1,000/วัน (15 วัน) 1,000,000 50,000 - - - 50,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
เอเชียประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
(1 คนซื้อได้ 2 ฉบับ)
365บาท
ซื้อเลย
- 50,000 500/วัน (50 วัน) 500,000 - - 500,000 500/วัน (30 วัน) -
ขายดี1
slide
500บาท
ซื้อเลย
50,000 - 1,000/วัน (50 วัน) 500,000 - - 500,000 1,000/วัน (30 วัน) -
1,825บาท
ซื้อเลย
- 250,000 2,500/วัน (50 วัน) 2,500,000 - - 2,500,000 2,500/วัน (30 วัน) -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
กรุงเทพประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
ขายดี3
slide
259บาท
ซื้อเลย
ตรวจครอบครัว5,000
ทำความสะอาด5,000
10,000 30,000 - 300,000 30,000 30,000 300,000 - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
วิริยะประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
399บาท
ซื้อเลย
50,000 - 500/วัน (14 วัน) - 50,000 - 200,000 - -
439บาท
ซื้อเลย
- 30,000 500/วัน (14 วัน) 300,000 100,000 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
นวกิจประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
ในพื้นที่ 8 จ.
599บาท
ซื้อเลย
- 100,000 1,000/วัน (100 วัน) 500,000 - - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
เมืองไทยประกันภัย
*เงื่อนไขอาชีพ
ขึ้นอยู่กับแต่ละ
แพคเกจ
300บาท
ซื้อเลย
- 100,000 - - - 100,000 - - -
450บาท
ซื้อเลย
- 50,000 - 500,000 - 50,000 - 500/วัน (60 วัน) -
900บาท
ซื้อเลย
- 70,000 1,000/วัน (15 วัน) 1,500,000 - 50,000 - - -
1,200บาท
ซื้อเลย
- 100,000 2,000/วัน (15 วัน) 2,000,000 - 50,000 - - -

*หมายเหตุ

  • - สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • - คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ รับทุกบริษัท
  • - รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด และมีผลการตรวจเป็นลบได้
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารความคุ้มครองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่า ชดเชยรายวัน เงินปลอบขวัญ* ค่ารักษา อุบัติเหตุ
ชับบ์ประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
ขายดี1
slide
160บาท
ซื้อเลย
300,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - -
333บาท
ซื้อเลย
300,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - 150,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่า ชดเชยรายวัน เงินปลอบขวัญ* ค่ารักษา อุบัติเหตุ
เอเชียประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) - - -
199บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) - - -
ขายดี2
slide
299บาท
ซื้อเลย
1,000,000 2,000/วัน (15 วัน) - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่า ชดเชยรายวัน เงินปลอบขวัญ* ค่ารักษา อุบัติเหตุ
กรุงเทพประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
100,000 - 5,000 10,000 10,000
ขายดี3
slide
489บาท
ซื้อเลย
500,000 - 25,000 50,000 50,000
859บาท
ซื้อเลย
1,000,000 - 50,000 100,000 100,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่า ชดเชยรายวัน เงินปลอบขวัญ* ค่ารักษา อุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันภัย
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
250,000 - - 5,000 -
699บาท
ซื้อเลย
1,500,000 - - 30,000 -
199บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) 3,000 - -
399บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) 5,000 - -

*หมายเหตุ

  • - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัน, บริษัทเมืองไทยประกันภัย รับคนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
  • - จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • - ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีน ได้ทุกบริษัท ๆ ละ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563